Complicatiedetectie m.b.v. kunstmatige intelligentie

Inzichten in de incidentie van complicaties zijn essentieel voor zorgverbetering, maar afhankelijk van registratie. Die registratie is arbeidsintensief en de nauwkeurigheid laat veelal te wensen over.

Door middel van de toepassing van kunstmatige intelligentie kunnen signaleringsmodellen worden toegepast die een nauwkeurig inzicht geven in de feitelijke incidentie van complicaties.

Binnen het St. Antonius Ziekenhuis zijn al diverse modellen ontwikkeld waarbij de interne validatie ervan goede resultaten gaf (vrijwel alle complicaties kunnen worden gesignaleerd met een acceptabel percentage foutpositieven). Een beperking is dat de signaleringsmodellen voor iedere context separaat moeten worden getraind. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld.

Van de STZ wordt gevraagd een gelegenheid te creëren om goed functionerende signaleringsmodellen te valideren in andere STZ-ziekenhuizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl