Consultatieteam Complex gedrag

Het probleem: steeds vaker worden patiënten opgenomen die niet alleen een somatische aandoening, maar ook ernstige gedragsproblemen hebben. De zorgvragen die hieruit voortkomen worden steeds complexer. Sinds enkele jaren heeft Meander Medisch Centrum (MC) geen eigen afdeling psychiatrie. Hierdoor is kennis verloren gegaan over psychiatrische- en gedragsproblemen. 

De innovatie: Consultatieteam Complex gedrag (CoCo), een team verpleegkundigen met verschillende achtergronden en expertise. Zij adviseren, ondersteunen en begeleiden zorgverleners, om optimale zorg te bieden in een veilige omgeving aan de patiënt met complex gedrag. Aan de hand van voorkomende patiënten casus wordt samen met de verpleegkundige/ arts (AIOS)/ physician assistant bekeken welke interventies nodig zijn. Hiermee streven we naar goede en veilige medische zorg voor patiënten met complex gedrag. Daarnaast verlagen we hiermee de fysieke en emotionele belasting van de zorgverleners. 

Het bewijs: per 1 juni 2023 is CoCo gestart in Meander MC. In 1,5 maand is CoCo 80 keer in consult gevraagd, gemiddeld 3 consulten per dienst. Dit geeft aan dat de aanwezigheid van CoCo voorziet in een behoefte. Eind 2023 zal de eerste evaluatie plaatsvinden.  

Hulp van STZ: veel ziekenhuizen lopen tegen de uitdaging aan van een groeiende groep patiënten met een somatische aandoening i.c.m. complex gedrag. STZ kan ons helpen om deze problematiek te erkennen en onze oplossing uit te rollen onder andere ziekenhuizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl