De Dutch Otologic Quality Registry 

De Nederlandse Vereniging voor KNO-Heelkunde (NVKNO) vindt het haar verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen met verstandige, onderbouwde en vooruitstrevende adviezen en inzichten op het gebied van zorg en preventie, onderzoek, onderwijs en financiering voor en namens haar leden. Deze onderwerpen vormen dan ook onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de NVKNO. De doelstelling van het kwaliteitsbeleid is het verbeteren van de zorg in het algemeen en de Keel-Neus-Oorheelkunde (KNO)-zorg in het bijzonder.  

Het opzetten en onderhouden van kwaliteitsregistraties wordt gezien als een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid. De meerwaarde van kwaliteitsregistraties ter verbetering van de kwaliteit van zorg is inmiddels bewezen vanuit reeds lopende kwaliteitsregistraties [Eddes et al., Beter Dokteren]. Alleen al deelname aan kwaliteitsregistratie bevordert de kwaliteit van gezondheidszorg. De NVKNO heeft daarom de Dutch Otologic Quality Registry (DOQ) geïnitieerd met als hoofddoel het ‘verkrijgen van inzicht in en verdere of continue verbetering van de kwaliteit van otologische zorg'.  

In het Deventer Ziekenhuis en het Diakonessenhuis te Utrecht is de pilot succesvol afgerond en meerdere ziekenhuizen hebben interesse getoond om deel te nemen.  

Hulp van de STZ is nodig om de DOQ verder te kunnen uitbreiden: met name financiële ondersteuning is hiervoor nodig. Uitbreiden van de bekendheid van de DOQ is van groot belang! 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl