De Intensive Care (IC)-markt; word wijs over de IC-nazorgreis

Het probleem: na een Intensive Care (IC)-opname kunnen patiënten zowel fysieke, cognitieve als mentale klachten ervaren, dit wordt het post-IC syndroom genoemd. Ook naasten kunnen gevolgen ervaren van de IC-opname. Iedere patiënt is verschillend en gaat anders om met de verwerking van de IC-opname en het herstel hierna. Dit betekent dat zij verschillende behoeftes hebben op verschillende momenten in het IC-nazorgproces.

De oplossing: om aan deze behoeftes tegemoet te komen hebben wij het concept van de IC-markt ontwikkeld. Op de IC-markt kunnen post-IC patiënten en hun naasten advies op maat krijgen bij diverse stands en deelnemen aan leerzame activiteiten. Naast het opdoen van kennis en inspiratie is het mogelijk om op de IC-markt contact te leggen met lotgenoten.

Het beschikbare bewijs: de innovatie is nog niet in de praktijk onderzocht. Het concept is tot stand gekomen door middel van ontwerpgericht onderzoek waarbij alle relevante partijen zijn betrokken. Met name patiënten en hun naasten hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. Waar je hulp van de STZ bij nodig hebt: op basis van de huidige onderzoeksresultaten lijkt de IC-markt een kansrijk concept. Voor verdere implementatie is vervolgonderzoek nodig om de behoeftes van de doelgroep om te zetten in een concrete invulling van de markt en aansluitend het concept in de praktijk te testen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl