De kracht van ademanalyse: grenzen verlegd in controle op middelengebruik 

Al tientallen jaren wordt urine afgenomen in onder meer de verslavingszorg voor controle op middelengebruik. De afname onder toezicht is belastend voor zowel toezichthouder als patiënt/cliënt. Onder toezicht is noodzakelijk om malversaties te voorkomen.  

Onze innovatieve oplossing maakt gebruik van ademanalyse als alternatief voor urinecontroles. Het verzamelen van ademmonsters is eenvoudig, niet-invasief en comfortabel voor de patiënt/cliënt. Voor adem is een methode ontwikkeld en gevalideerd waarin meer dan 50 van de meest gangbare drugs (zowel de klassieke middelen als nieuwe psychoactieve stoffen) in één keer bepaald kunnen worden. Deze multi-component methode is ongevoelig voor storende factoren, geeft een bevestiging van het gebruikte middel en vergemakkelijkt daardoor de aanvraag voor de arts. Gelre-iLab heeft ook meegewerkt aan een Europese richtlijn met betrekking tot ademanalyses.  

Resultaten van een vergelijkende studie van adem, speeksel en urine bij verschillende verslavingszorginstellingen in Nederland zijn samengekomen in een artikel dat is ingediend voor publicatie. De opwerking van de ademmonsters is bovendien innovatief: deze wordt uitgevoerd met behulp van een robot.  

STZ kan ondersteuning bieden bij de klinische validatie, opschaling en integratie in de geestelijke gezondheidszorg. Ook kan STZ een rol spelen bij de implementatie van ademanalyse bij rijden onder invloed als onderdeel van de wegenverkeerswet. 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl