De Personal Genetic Locker of DNA-kluisje: de stap naar medicatie en zorg op maat dankzij ons DNA-profiel

Probleem: ernstige bijwerkingen van medicijnen nemen af met 30% af als het voorschrijven wordt afgestemd op het DNA van patiënten. In de dagelijkse klinische praktijk wordt het gebruik van DNA-informatie echter nog weinig toegepast.

Oplossing en bewijs: met een haalbaarheidsstudie, gefinancierd door NWO, is in Isala de Personal Genetic Locker (PGL) prototype ontwikkeld en gepresenteerd met als doel DNA-informatie beschikbaar te maken voor zorgverleners zodat zij op grond van het DNA-profiel van de patiënt kunnen vaststellen wat de juiste medicatie in de juiste dosering is. Aan de hand van een vragenlijst onder zorgprofessionals werd tevens de behoefte en toegevoegde waarde van de PGL onderzocht en aangetoond.

Hulp van STZ: met de innovatieprijs willen we de PGL verder ontwikkelen tot een professionele applicatie die breed kan worden toegepast in zowel de eerstelijns en tweedelijnszorg. Dit zal leiden tot een bredere implementatie van genetisch testen en hergebruik van reeds bestaande genetische test data in de klinische praktijk. Dit kan belangrijke bijdrage leveren aan de personalisatie van de zorg en daarmee verbetering van de kwaliteit van de zorg en besparing van de zorgkosten.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl