De Spoedpolikliniek SEH 

Alle Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen in Nederland lopen over qua drukte en de wachttijd voor patiënten met minder complexe klachten is lang. Dat wachten leidt tot onbegrip bij patiënten maar ook tot onvrede bij SEH-personeel. Daarnaast is door de pieken en dalen in aanbod van patiënten de SEH niet efficiënt.  

Op de Spoedpolikliniek komen minder-complexe acute patiënten op afspraak en wordt hun zorgproces zo gepland dat de doorlooptijd afneemt van gemiddeld ruim 3 uur naar gemiddeld 45 minuten. Zij hoeven niet meer naar de SEH. Zo wordt de SEH ontlast, is de patiënt sneller klaar en bewezen meer tevreden en kan het SEH-personeel zich richten op ernstig zieke patiënten. Door het planbaar maken van de acute zorg is de efficiëntie van de Spoedpolikliniek ruim 60% hoger dan van de SEH en kan met minder personeel, meer patiënten worden gezien. Als bijkomend effect biedt de Spoedpolikliniek een kans om oudere (SEH)verpleegkundigen te behouden voor de zorg. Zij kunnen in een meer rustige setting werken.  

De STZ kan helpen bij het verder verspreiden van deze succesvolle manier van acute patiëntenzorg over meerdere (STZ-)ziekenhuizen zodat we de acute zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk kunnen houden.  

 

 

 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl