Decubituspreventie

Het probleem: was dat er meer decubitus ontstond in het Deventer ziekenhuis (DZ) dan nodig omdat protocol niet werd gevolgd.  

De oplossing: was het vinden van organisatiebreed draagvlak voor een permanent kwaliteit verbetersysteem op basis van een incidentie meting gedurende 10 jaar.  

Het bewijs: de incidentie van decubitus is gedaald naar 0,35%. Op de Intensive Care < 4%. Adequate preventie is gestegen van 50% naar 90%.  

Hulp van STZ: voor verdere uitrol van dit systeem naar andere zorginstellingen is management draagvlak nodig. STZ kan hierbij helpen om duidelijk te maken dat basiszorg ook bij topklinische zorg hoort. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl