Digitale assistent voor medicatieverificatie

Probleem: alleen al in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) worden jaarlijks tienduizenden medicatieverificatiegesprekken gevoerd tussen zorgverlener en patiënt om een compleet overzicht te krijgen van het actuele thuismedicatiegebruik. Deze gesprekken zijn tijdrovend en arbeidsintensief, terwijl zorgpersoneel schaars is. Bovendien heeft de patiënt er maar beperkt regie over. Eerder onderzoek waarin patiënten zelf hun medicatiegebruik online controleerden en aanvulden was hoopgevend, maar patiënten hadden behoefte aan extra ondersteuning om dit zo makkelijk en goed mogelijk te kunnen doen.

Innovatie: een digitale assistent (chatbot) die patiënten ondersteunt bij het controleren en invoeren van hun actuele thuismedicatiegebruik in het digitale patiëntdossier.

Bewijs: patiënten zelf gegevens over hun medicatiegebruik laten controleren en invullen draagt bij aan beter geïnformeerde patiënten [Citrienfonds 2018]. Het medicatieverificatiegesprek met een zorgverlener kan zo tot de helft ingekort worden [Lesselroth 2009]. Ervaringen van ETZ-patiënten met het eerste prototype van de digitale assistent voor mediatieverificatie waren positief [manuscript in voorbereiding]. Patiënten noemden voordelen zoals plaats- en tijd onafhankelijkheid, eigen regie, efficiëntie en meer bewustwording van hun medicijngebruik. Patiënten noemden ook verbeterpunten, maar staan ervoor open om een digitale assistent te gebruiken.

Hulp: doorontwikkeling van de digitale assistent en zijn aanpassingsvermogen aan de patiënt en integratie van de digitale assistent in digitale patiëntdossiers/EPDs.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl