Digitale medicatie check door de patiënt zelf voorafgaand aan bezoek aan het ziekenhuis

Het probleem: een zorgvuldige check van het medicatiegebruik door een apothekersassistent voorafgaand aan een ziekenhuisbezoek is essentieel voor een veilige behandeling. Nu is dit vaak alleen haalbaar bij een ziekenhuisopname langer dan 24 uur. 

De oplossing: er is een werkwijze ontwikkeld waarbij patiënten hun medicatiegegevens zelf direct in hun eigen zorgdossier kunnen controleren. Deze werkwijze vergt zowel technologische uitdagingen als een goede afstemming tussen zorgverleners in het ziekenhuis (met name behandelaren en ziekenhuisapotheek). Een proefproject waarbij deze werkwijze door Gelre ziekenhuizen in HiX wordt getest op de polikliniek Neurologie, laat bemoedigende resultaten zien. De specialist heeft hierdoor bij elk bezoek een actueel overzicht van het medicatiegebruik. 

Het bewijs: een snelgroeiend deel van de patiënten voert de controle succesvol uit waarmee veel tijd wordt bespaard ten opzichte van telefonische uitvraag van het medicatiegebruik.  

Hulp van STZ: de volgende stap is dat de digitale werkwijze ziekenhuisbreed en vervolgens landelijk wordt uitgerold zodat het kan worden gebruikt bij elk bezoek van patiënten aan het ziekenhuis (opname, dagbehandeling en poliklinisch). 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl