Digitale zorgpaden: slim voor patiënten én zorgprofessionals 

Het probleem: de zorgvraag stijgt en neemt de komende jaren steeds meer toe. Ook worden we geconfronteerd met minder beschikbaar personeel. De administratielasten en het aantal onnodige ziekenhuisbezoeken zijn hoog. Dit zorgt voor een groeiende kloof tussen vraag en aanbod 

De innovatie: In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) geven we onze zorgprocessen opnieuw vorm, waarbij digitale zorg vanuit thuis wordt aangeboden waar kan. We integreren in deze digitale zorgpaden ons patiëntenportaal en elektronisch patiëntendossier (EPD). Zo werken de patiënt en zorgprofessionals optimaal samen in het zorgproces. Alles wat de patiënt vastlegt in het portaal wordt op een dashboard getoond zodat de zorgprofessional in één oogopslag ziet hoe het met onze patiënten gaat. Actie nemen waar nodig gaat efficiënt en eenvoudig door de integratie tussen het patiëntenportaal en het EPD. Zo hoeven onze patiënten alleen naar het ETZ te komen wanneer nodig. 

Het bewijs: de implementatie van het digitale zorgpad voor patiënten met een inflammatoire darmziekte (IBD) kan duizenden geplande consulten schelen. Wanneer 75% van onze patiënten deelneemt, zijn dit 4.500 minder geplande consulten. 

Hulp van STZ: besteed aandacht aan het breder delen van dit soort innovaties en laat ze niet achter betaalmuurtjes van leveranciers stoppen. Creëer een gezamenlijke database waarop we onze kennis van succesvolle digitale transformaties met elkaar kunnen delen. 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl