Document ten behoeve van het bestellen/regelen van materiaal bij ontslag.

In het verleden was het vaak tijdrovend, foutgevoelig en ingewikkeld om materiaal te regelen voor complexe zorgvragen met verplaatste zorg naar een zorginstelling of naar huis. In een duidelijk en prettig leesbaar document is voor alle mogelijke vormen van materialen vastgelegd hoe dit geregeld dient te worden. Bewijs van de werkzaamheid van deze oplossing is te vinden bij de collega’s van de afdeling. Tevens wordt het document afdelingsoverstijgend gebruikt. Om het document geheel ‘VieCuri-proof’ en voor iedere afdeling werkzaam te maken, is meer tijd en energie nodig om het document door te ontwikkelen en ook te onderhouden met de nieuwste ontwikkelingen erin verwerkt. Het zou voor de doorontwikkeling van het document helpen om te zien hoe dit in de andere STZ-ziekenhuizen gebeurt en eventueel kennis en ervaringen hierin te delen, op te halen en door te verwerken in onze werkwijze.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl