Een multidisciplinair zorgpad voor kwetsbare oudere patiënten met oncologische aandoeningen.

Het aantal ouderen patiënten met oncologische aandoeningen stijgt. Besluitvoering ten aanzien van behandeling bij ouderen is complex: doorgaans zijn er verschillende medische mogelijkheden, er is veel verschil in vitaliteit & kwetsbaarheid met uiteenlopende levensverwachting en vaak is sprake is van comorbide aandoeningen. Ouderen hebben veelal andere behandelwensen en doelen: minder gericht op verlenging van het leven, meer gericht op behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven. In het Catharina Ziekenhuis is gestart met speciale zorgpaden voor kwetsbare patiënten met oncologische aandoeningen van zowel de bovenste tractus digestivus (oesofagus-, maag- en pancreascarcinoom) als van de onderste tractus digestivus (colon- en rectumcarcinoom). Patiënten worden, na selectie op kwetsbaarheid in de reguliere MDO’s, gezien door alle betrokken medisch specialisten (oncologisch chirurg, internist-oncoloog, radiotherapeut, klinische geriater en soms ook anesthesist of MDL-arts). Op deze manier hoeft de patiënt niet vier keer of meer naar het ziekenhuis te komen. Na beoordelingen vindt er een gestructureerd multidisciplinair overleg plaats met alle betrokkenen en daarin wordt een optimaal behandelplan vastgesteld, waarbij gekeken wordt naar wat mogelijk en zinvol is, wat past bij de behandeldoelen en wensen van de patiënt, en wat het resultaat zou kunnen zijn wat betreft overlevingskansen en de kwaliteit van leven van de patiënt. Samen met de patiënt en dienst naast wordt daarna Samen Besloten tot het definitieve plan. Wanneer gekozen wordt voor het behandelscenario van ‘best supportive care’, wordt ook meteen een ‘proactief zorggesprek’ gevoerd.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl