Een spel als bijdrage om leren meer betekenisvol te maken 

Het probleem: groeiende weerstand tegen de verplichte vink-cultuur, waarbij vooral anderen dan de zorgprofessional bepaalden wat, wanneer en hoe geleerd moest worden om bevoegd en bekwaam te blijven, leidde in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) tot nieuw beleid. Dat is erop gericht: - Het verplicht leren te ontregelen; - Te leren vanuit de bedoeling: van verplichte modules naar leerinterventies die ertoe doen; - Leren in de werkcontext (leren en werken integraal verbonden), met leermiddelen die het beste passen bij de rol van de professional.  

De oplossing: in dit proces is het spel “Betekenisvol Leren” ontwikkeld als mogelijk hulpmiddel om de verandering die dit betekent, te ondersteunen. Het spel helpt vooral om inzicht te krijgen in wat tot de vakbekwaamheid van de professional en/of een specifiek team behoort. Spelenderwijs en in teamverband worden eerste stappen gezet in het maken van eigen keuzes hierin.  

Het bewijs: het spel wordt nu regelmatig gespeeld. De ervaringen zijn unaniem positief: teams geven aan dat zij op een leuke manier zich meer bewust worden van wat er nodig is om bekwaam en bevoegd te zijn en blijven. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl