Een voorbeeld van passende zorg: gebruik van de Patient Journey app rondom abdominaal aorta aneurysma chirurgie.

Probleem: door vergrijzing is het noodzakelijk om de zorg rondom een abdominaal aorta aneurysma (AAA) te transformeren naar de principes van passende zorg en het integraal zorgakkoord, met de kernwoorden shared decision making, zorgcentralisatie, en de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De oplossing: onze afdeling heeft een Patient Journey app ontwikkeld en geïmplementeerd voor begeleiding van patiënten én mantelzorgers bij de zorg rondom AAA-chirurgie. Allereerst komen in diverse animaties de operatietechnieken (open chirurgie en Endo Vasculaire Aorta Repair (EVAR)) met de voordelen en nadelen/risico’s aan bod. Dit ondersteunt het shared decision making proces tussen patiënt en behandelaar. Vervolgens worden via de app diverse fysiotherapeutische oefeningen, voedingsadviezen, en adviezen omtrent alcoholgebruik en roken aangeboden. Er is geriatrische screening en aandacht voor de kwaliteit van leven. Patiënten rapporteren wekelijks zowel preoperatief als postoperatief over de vorderingen.

Bewijs: de app wordt door 80% van de patiënten (74 ±12 jaar) intensief gebruikt met een mediane tevredenheidsscore van 8 op een schaal van 10.

De nodige hulp van de STZ: ondersteuning bij de analyse en scale-up van de app, zodat deze landelijk door AAA-patiënten gebruikt kan worden. Het is het e-Health instrument voor de transformatie naar zorgcentralisatie met optimale voorbereiding thuis.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl