Enhanced recovery after renal surgery: Sneller herstel na nierchirurgie 

In Nederland worden jaarlijks tussen de 2.600 en 2.800 mensen gediagnosticeerd met nierkanker. Het merendeel van deze patiënten moet hiervoor een operatie ondergaan. Bij patiënten die een operatie aan de darmen of blaas krijgen bevordert ERAS (Enhanced recovery after surgery) het herstel na de ingreep. Voor de nierchirurgie bestaat er echter geen specifieke ERAS-richtlijn.  

MST heeft daarom besloten de ERAS-richtlijn voor cystectomie (blaaschirurgie), met de benodigde aanpassingen op basis van expert consensus, in te zetten voor patiënten die nierchirurgie moeten ondergaan. Alle factoren die een positieve invloed hebben op herstel zijn hierin samengebracht. Sinds april 2021 is de richtlijn geïmplementeerd en worden patiënten volgens dit protocol behandeld.  

De resultaten voor de ERAS-patiënten (N=248) zijn positief vergeleken met resultaten pre-ERAS (N=89). De ligduur is significant afgenomen van gemiddeld 4,5 nachten naar 3,0 nachten. Daarnaast zien we minder ernstige complicaties graad >IIIa en minder opnames op de Intensive Care. Dit resulteert in een gemiddelde kostenreductie van 1.500 Euro per patiënt. Tevens zorgt de implementatie voor betere afstemming tussen de betrokken disciplines en wordt hierdoor eenduidige informatie aan de patiënt gegeven. Implementatie van ERAS bij nierchirurgie loont.  

De implementatie kan op grotere schaal worden uitgerold. 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl