ERASE (EldeR Abuse ScalE) en ERASE-multidisciplinair overleg (MDO)  Ondertitel: ERASE is een early warning tool voor de signalering van ouderenmishandeling en ERASE-multidisciplinair overleg (MDO) zijn praktische hulpmiddelen voor organisatie en uitvoer van het MDO-ouderenmishandeling

In het ziekenhuis werd tot voor kort ook nog weinig aandacht besteed aan signalering van ouderenmishandeling.  

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met subsidie van ZonMw hebben het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), Spaarne Gasthuis (SG) en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg (LAIZ) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) als consortium de early warning tool ERASE (EldeR Abuse ScalE) ontwikkeld. Daarbij is de signalering van ouderenmishandeling in het elektronisch patiëntendossier (EPD) geïntegreerd in de Meldcode huiselijk geweld. Tevens zijn praktische handvatten ontwikkeld voor de organisatie en uitvoering van een multidisciplinair overleg (MDO)-ouderenmishandeling.  

Na de implementatie is nu structureel meer aandacht en awareness op vermoedens van ouderenmishandeling. De ervaring van verpleegkundigen en artsen is dat ERASE gemakkelijk te gebruiken is en samen met de uitvoering van het MDO leidt de nieuwe aanpak tot concrete verbeteracties. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl