Fit bij Kanker: monitoren en advies voor behoud/verbeteren van algehele fitheid 

Het probleem: in de huidige gezondheidszorg is onvoldoende bewustzijn voor de impact van fysieke fitheid op gezondheid. Doordat patiënten met lage fysieke fitheid onvoldoende worden herkend, worden verbeterkansen gemist. Training kan tot substantiële verbetering leiden. Begeleiding voor dergelijke training is bij oncologische patiënten onvoldoende ingebed in het zorgstelsel. 

De innovatie: om de zorg voor algehele fitheid te verbeteren, is het essentieel dat fysieke fitheid simpel gemeten kan worden en dat de uitslag vertaald wordt naar gepersonaliseerd advies. Hiervoor hebben we de zelf-gerapporteerde FitMáx© vragenlijst ontwikkeld, die is ingebed in een Patient Journey app (PJA) voor oncologische patiënten. 

Het bewijs: de FitMáx© heeft een correlatie van 0.94 met de gouden standaard, een maximale inspanningstest met ademgasanalyse. Afnemen van de FitMáx© met de PJA is eenvoudig voor de patiënt en geeft zowel zorgverleners als patiënten inzicht in de fitheid met daarbij ook duidelijke vertaling wat dit betekent. 

Hulp van STZ: het is tijd om de FitMáx© en PJA in meerdere Nederlandse ziekenhuizen in te bedden. Dit om er uiteindelijk voor te zorgen dat deze ondersteuning bij het behouden/ verbeteren van de algehele fitheid standaard zorg voor oncologische patiënten wordt. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl