Focus op verpleegsensitieve uitkomstmaten (VSU’s), van kwaliteitsdashboards naar kwaliteitsverbetering

Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)-verpleegkundigen bepalen aan de hand van evidence-based classificatiemodel NANDA, NOC, NIC (NNN) wat de zorgbehoefte van patiënten is, welke doelen nagestreefd worden en welke interventies daarop aansluiten.

In het EPD worden duizenden datapunten geregistreerd, waarmee proactief gestuurd kan worden op het verbeteren van verpleegkundige prestaties. Helaas wordt dit potentieel momenteel onvoldoende benut. Ook is het eigenaarschap over verpleegkundige data onvoldoende belegd bij en opgepakt door de verpleegkundige beroepsgroep.

De innovatie leidt tot een herinrichting van het verpleegkundig proces dat ondersteund wordt door kwaliteitsdashboards waarvan het eigenaarschap belegd is bij verpleegkundigen. Belangrijk zijn scherp geformuleerde ambities die verpleegkundigen intrinsiek motiveren om prestaties te verbeteren. De focus ligt op het realiseren van betere patiëntenzorg en niet op verbetering van registraties in het EPD. Bijkomstigheid is het ontregelen van formulieren/scorelijsten door de juiste inzet van NNN.

De innovatie is gebaseerd op het concept ‘Essentials of Magnetism’ dat in Nederland door de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) geïntroduceerd is als het model Excellente Zorg. Volgens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra is het daarnaast belangrijk om zorgprofessionals te betrekken bij kwaliteitsinformatie, zodat zij weten waar kansen liggen voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Dankzij hulp van STZ kunnen we de innovatie verder doorontwikkelen en effectief monitoren binnen het JBZ.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl