Gebruikersgerichte uitleg laboratoriumrapporten

Probleem: Door patiëntenportalen kunnen patiënten zelfstandig laboratoriumrapporten inzien. Voor interpreteren daarvan wordt vaak internet geraadpleegd. Echter: 1) rapporten zijn niet gericht op patiënten; 2) toevoeging van patiëntuitleg maakt het rapport onleesbaar; 3) patiënten kunnen betrouwbaarheid van internetinformatie niet goed inschatten en 4) informatie op internet doelt niet specifiek op uitslag/persoon.

Innovatie: Bovengenoemde problemen kunnen eenvoudig worden opgelost. Afhankelijk van de resultaten van bijvoorbeeld een anemieprotocol wordt een specifieke “meer weten?” hyperlink in het rapport geplaatst. Dit verwijst naar een WIKI-pagina in een centrale kennisbank (gebaseerd op geavanceerde WIKI-technologie) waarin uitleg wordt gegeven over de gerapporteerde resultaten, dat aansluit bij het kennisniveau. Tevens krijgt de patiënt hyperlinks naar betrouwbare websites voor verdere begeleiding. Hierdoor wordt de patiënt een betere gesprekspartner bij shared decision making.

Bewijs en hulp: Inhoudelijk inrichten van de kennisbank is momenteel de grootste uitdaging. Ter toetsing en verdere uitwerking van het concept zijn een aantal use cases voor klinisch chemische diagnostiek uitgewerkt in het Chipsoft-patiëntenportaal. Bij het opbouwen van een dergelijke kennisbank zien wij grote meerwaarde in het samenwerken met andere STZ-ziekenhuizen. Dit gecentraliseerde kennisbankconcept kan worden uitgebreid met andere bronnen (pathologie, radiologie), andere portalen (HIS, PGO) en gebruikersgroepen, zoals AIOS (opleiding).

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl