GoGo Serious Game – Een serious game welke klinisch opgenomen patiënten motiveert meer te bewegen!

Het probleem: patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis liggen (te) veel op bed. Ze spenderen gemiddeld tussen de 50% en 82% van de tijd in bed en brengen minder dan 8% van de tijd fysiek actief door. Beweging tijdens de opname zorgt voor sneller herstel en vermindert de kans op complicaties. 

De innovatie: om beweging te stimuleren heeft Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) een app ontwikkeld: de GoGo! Deze applicatie zet gamification principes in om patiënten te motiveren meer te bewegen. Door Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) activiteiten uit te voeren, oefeningen te doen of looproutes in het ziekenhuis te volgen, verdient de patiënt beloningen. Deze beloningen worden gecombineerd met educatieve informatie over het belang van beweging. Dit alles zonder tussenkomst van een fysiotherapeut die oefeningen of informatie “klaar moet zetten” en direct geïntegreerd in het al bestaande infotainmentsysteem van het ziekenhuis. 

Het bewijs: het initiële prototype is in zowel ZGT, Isala en Deventer Ziekenhuis ingezet en is positief geëvalueerd. De verbeterpunten zijn opgepakt en momenteel wordt de applicatie met de input van meerdere STZ-ziekenhuizen door Moonly BV opnieuw ontwikkeld tot een ziekenhuisbreed inzetbare app. Deze applicatie gaat eind 2023 landelijk beschikbaar zijn.  

Hulp van STZ: voor verdere opschaling is bekendheid nodig en vertrouwen van andere ziekenhuizen in het product. STZ kan helpen ondersteunen in het opzetten van een gezamenlijk plan om de GoGo tegelijkertijd in meerdere ziekenhuizen uit te rollen. 

 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl