GoMedFlow; digitalisering inrichten vanuit de spreekkamer

Probleem: digitalisering is nodig om de zorg duurzaam in te richten en te faciliteren. Echter, de vele losstaande digitale oplossingen op de markt en de organisatorische complexiteit van ziekenhuizen vormen een uitdaging om overzicht te houden over het digitaliseringsproces. Daarnaast mist er kennis over digitale oplossingen en worden deze beperkt ingezet door zorgverleners. Hierdoor komen digitale oplossingen ook niet bij de patiënt terecht.

Innovatie: GoMedFlow is een interactieve tool, die de zorgverlener op een dynamische en visuele manier overzicht biedt over zorgprocessen en kansen voor digitalisering hierin. Tegelijkertijd biedt GoMedFlow stuurinformatie voor management en stafmedewerkers (bijvoorbeeld ICT) om digitaliseringskansen effectief te benutten. Zorgverleners en stafmedewerkers richten samen digitalisering in; hierdoor kan de digitale transformatie versnellen. Digitale (punt)oplossingen krijgen een plek in het zorgproces, zodat patiënt én zorgverlener er baat bij hebben. Onderscheidend is dat zorgprocessen inzichtelijk worden gemaakt vanuit het perspectief van zowel de zorgverlener als de organisatie.

Bewijs: GoMedFlow is ontworpen samen met de TU Delft en geëvalueerd middels co-design focusgroepen en usertests met ziekenhuispersoneel.

Hulp: is nodig bij technische doorontwikkeling (software), zodat GoMedFlow kan worden ontwikkeld tot een open source product, beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl