Het inzetten van verpleegkundige met Entrustable Professional Activities (EPA)-onderwijs op de operatiekamer (OK)

Probleem: Door het gemis van uitdaging voor verpleegkundigen op de afdeling orthopedie, neemt het verloop toe. Daarnaast is er op het operatiecentrum een tekort aan operatieassistenten. Vanuit deze constateringen en vanuit de strategie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), waarin o.a. de ontwikkeling van medewerkers centraal staat, zijn we gekomen tot de volgende oplossing.

Innovatie: in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, is onderzocht en uitgewerkt welke mogelijkheden er zijn om met behulp van Entrustable Professional Activities (EPA)-gericht onderwijs, verpleegkundigen op te leiden tot een orthopedisch operatieassistent. Dit heeft geleid tot een maatwerk opleiding van ongeveer een jaar waardoor verpleegkundigen zowel theoretisch als praktisch worden opgeleid. Na hun opleiding zullen zij zowel werkzaam zijn als verpleegkundige en orthopedisch operatieassistent.

Bewijs: er starten op 15 augustus twee verpleegkundigen, het lespakket staat vast en ook de praktijkleerroute is duidelijk. Het team op de operatiekamer is geïnformeerd en er is afgesproken dat er elke maand geëvalueerd wordt en zo nodig bijgesteld wordt. Vanuit de diverse werkvloeren komen er op dit moment al vragen om dit ook voor andere specialismen te ontwerpen/ontwikkelen.

Hulp: Het gezamenlijk uitdragen, ondersteunen en aanmoedigen van deze ontwikkelingen zorgt ervoor dat er binnen de organisatie meer draagvlak komt, zodat deze ontwikkeling makkelijker worden geïnitieerd en geïmplementeerd.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl