Hypertensie de zorg uit

Probleem: Wereldwijd lijden 1,7 miljard mensen aan hypertensie (hoge bloeddruk), wat regelmatige zorgcontacten vereist voor medicatieaanpassingen en leefstijladvies. Hypertensie leidt tot grote schade door hart- en vaatziekten.

Innovatie: In Reinier De Graaf Gasthuis is een algoritme ontwikkeld en gecertificeerd (2023) voor continue bloeddrukmeting met een polsband, wat heeft geleid tot een unieke situatie van gepersonaliseerde zorg zonder dat fysieke bezoeken nodig zijn. We ontwikkelden een bloeddrukalgoritme dat met Artificial Intelligence (AI) en Large-Language-Model-begeleide zorg een systeem biedt met gepersonaliseerde hypertensiezorg, inclusief voorschrijven van recepten in een verlengde-armconstructie.

Bewijs: Klinische studies hebben aangetoond dat hypertensiebehandeling op afstand effectiever kan zijn dan standaardzorg en door patiënten als prettig wordt ervaren. Ons systeem maakt de hypertensiebehandeling op afstand mogelijk. Buiten kwalitatief betere zorg heeft deze behandeling met dit systeem het potentieel om zorgkosten te verlagen en de toegankelijkheid van hypertensiebehandeling te verbeteren.

Hulp: om deze innovatie verder te ontwikkelen, implementeren en op te schalen, willen we samenwerken met STZ-ziekenhuizen en experts om de technologie te valideren, klinische richtlijnen vast te stellen en het systeem te integreren in bestaande zorgprocessen. Daarnaast hebben we financiële en regelgevende ondersteuning nodig om de bredere acceptatie mogelijk te maken en de gezondheidsresultaten voor patiënten met hypertensie te verbeteren.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl