Hyperventilatie app

Na een eerste hyperventilatie aanval wachten kinderen gemiddeld twee weken op een afspraak bij een kinderfysiotherapeut voor verdere hulp. Om (onnodige) ambulanceritten en Spoedeisende Hulp (SEH)-bezoek in deze wachttijd te voorkomen, hebben vier 6-vwo-leerlingen van het Technasium een prototype app gemaakt die laagdrempelig hulpmiddelen biedt tijdens een hyperventilatie aanval. De app bestaat uit informatie over hyperventilatie, ademhalingsoefeningen en afleidingstechnieken. De lay-out van de app is getest op een testgroep van 32 havo-/vwo-leerlingen tussen de 13 en 18 jaar, zowel jongens als meisjes. Het eerste ontwerp van de app is door de leerlingen ontwikkeld en is klaar voor doorontwikkeling en testen. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met (studenten van) de Haagse Hogeschool. Mogelijk zijn andere STZ-huizen ook geïnteresseerd in mee ontwikkelen, daar kan het winnen van de STZ-innovatiechallenge aan bijdragen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl