Innovatieve infuuspomp bevrijdt patiënten van infuuspaal en verlaagt werklast verpleegkundigen. 

Infuustherapie speelt een prominente rol in de huidige klinische gezondheidszorg. De huidige stand van de techniek kent helaas drie problemen: 1) Patiënten zijn gebonden aan een infuuspaal, waardoor zij niet optimaal kunnen mobiliseren; 2) Verpleegkundigen zijn onnodig veel tijd kwijt aan infuushandelingen en het oplossen van alarmen; 3) De vele alarmen zorgen voor alarm-moeheid wat niet bevorderlijk is voor de veiligheid. 
Martini Ziekenhuis (MZH) wil deze problemen aanpakken met behulp van de innovatieve infuuspomp van startup Ivy Medical, de Ivy Duo +. Het patiëntvriendelijke draagbare infuussysteem bevrijdt patiënten van de infuuspaal. Het slimme pompmechanisme genereert minder alarmen dan huidige systemen en bespaart verpleegkundigen kostbare tijd (tot 1,5 uur per dag) doordat complexe infuusschema’s eenvoudig kunnen worden geautomatiseerd. Het doel is om patiënten meer te laten bewegen en verpleegkundigen minder te laten rennen. 
MZH is samen met Ivy Medical een pilot op aan het zetten op de afdeling longziekten om de veronderstelde toegevoegde waarde te toetsen. 
Door mee te doen aan de STZ-innovatiechallenge hopen we te profiteren van de samenwerking tussen STZ-ziekenhuizen om de innovatie verder door te ontwikkelen. Daarnaast willen we andere STZ-ziekenhuizen enthousiasmeren om met ons mee te doen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl