Intensive Care (IC) learning games

Uitgaande van de principes ‘een leven lang leren’ en ‘leren is leuk’ zijn we gekomen tot een initiatief waarbij beide principes worden ondersteund. Genaamd Intensive Care (IC) learning games. De oplossing voor het Martini Ziekenhuis (MZH) richt zich op het realiseren van een learning game voor apparatuur en scenario’s waarbij repeterende training en kwaliteitsregistratie noodzakelijk is. Er wordt een game ontwikkeld op één of meerdere apparaten of scenario’s waarbij MZH input levert. In de game kunnen punten worden verzameld zodat kwaliteitsregistratie kan worden behaald door de spelen. Het zogenoemde experiment voor één serious game kan in de toekomst mogelijk leiden tot uitbreiding naar een bibliotheek aan serious games. Het experiment draagt hiermee bij aan beleidsvorming op de inzet van learning games voor de Martini Academie. Het MZH werkt voor deze innovatie samen met Medu.game. Medu.game is een externe partij gericht op de ontwikkeling van serious games in de vorm van een digitale applicatie voor IOS en Android

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl