Interprofessioneel leren als hefboom voor inhoudelijke zorgtransformaties

Probleem en Innovatie: Het realiseren van inhoudelijke zorgtransformaties is vaak complex en de noodzaak voor transformatie is groot. Iedereen weet dat zorg getransformeerd moet worden maar de grote vraag is HOE? Wij geven met het interprofessionele ontwikkelproces professionals handvatten en begeleiden hen bij de manier waarop ze aan een zorgtransformatie kunnen werken. Dit doen we voor transformaties die patiëntenzorg betreffen maar ook voor transformaties die gaan over anders werken

Bewijs: Voor het interprofessioneel samenwerken hebben we op basis van het model van Jan Jaap Reijnders een Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)-model ontwikkeld [zie afbeelding 1] en op basis hiervan een JBZ-ontwikkelproces ingericht. Het inrichten van dit ontwikkelproces hebben we met een ‘team’ van (zorg)professionals in wekelijkse bijeenkomsten gedaan. Als interprofessioneel team hebben we de begrippen rondom interprofessioneel werken en zorgtransformatie verkend aan de hand van vraagstukken. Afbeelding 2 is een uitwerking van de complexiteit [op de x-as] en wijze van samenwerken [op de y-as]. Deze afbeelding helpt om vraagstukken te verkennen op het gebied van interprofessioneel samenwerken in zorgtransformatie.

Hulp: Wij hopen dat het delen van deze werkwijze ertoe bijdraagt dat we in gesprek raken met andere ziekenhuizen zodat hier meer over uitgewisseld en geleerd kan worden. Hopelijk brengt het een olievlek op gang.

Screenshot 2023 09 20 at 13.31.22

afbeelding 1

Screenshot 2023 09 20 at 13.31.44

afbeeelding 2

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl