Kinderexpeditie: op ontdekkingstocht naar een betere ziekenhuiservaring

Een kind dat opgenomen is in het ziekenhuis, verblijft in verschillende ruimten en wordt (soms op een bed) van afdeling naar afdeling gebracht. De nieuwe, onbekende omgevingen en onvoorspelbare mobiliteit kunnen stress en een gevoel van onveiligheid opleveren. Ons idee zoekt een oplossing voor kinderen van verschillende leeftijden op meerdere plekken in het ziekenhuis. Om ze gerust te stellen, comfort te geven of even af te leiden van iets vervelends. Een betere voorspelbaarheid van situaties geeft kinderen een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid. Dat kan door kinderen iets te doen, te zien of beleven te geven of door gerichte interactie op het juiste niveau. Via een aantal initiatieven gaan we dit proberen te bereiken met behulp van een kinderpsycholoog die meer inzicht geeft in de gedachten van een kind op een bepaalde leeftijd. We kunnen hulp van STZ gebruiken bij de validatie van een individueel idee of reeks ideeën.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl