Lancering van de verantwoordelijke eenheid transmurale zorg en relatiebeheer:Samenwerken en verbinden met regiopartner is de sleutel! 

Om te komen tot transformatie van de zorg richting passende zorg voor al onze patiënten, is samenwerking essentieel. Hiervoor hebben wij een eenheid in het leven geroepen: de verantwoordelijke eenheid (VE) transmurale zorg en relatiebeheer! Deze VE initieert en regisseert de samenwerking, maakt afspraken, versterkt en bouwt aan de relatie met ketenpartners.  

Een voorbeeld van een succesvol project is het transferteam. Een samenwerkingsproject met de 3 regiopartners. Het doel van dit project was om de doorstroom van patiënten naar vervolgzorg te verbeteren. Dit wordt gedaan door samen te werken vanuit een gezamenlijk doel met respect voor elkaars belangen en aandacht voor de relatie. Ook is er expertise zoals de specialist ouderengeneeskunde en de wijkverpleegkundige toegevoegd aan het transferbureau. Sinds de start van het project is gemiddelde ligduur van patiënten aanzienlijk verlaagd.  

We hopen andere STZ-ziekenhuizen te inspireren om eveneens na te denken over een opzet van een vergelijkbare afdeling, zodat patiënten door heel Nederland nog beter en sneller worden geholpen en we de transformatie kunnen maken naar passende zorg voor elke patiënt.  

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl