Lekker & Tussendoor: ondervoeding terugdringen en voorkomen met eiwitrijke tussendoortjes.

Veel patiënten zijn bij opname in het ziekenhuis ondervoed of raken tijdens opname in het ziekenhuis ondervoed. Voldoende eiwitinname is van belang om ondervoeding terug te dringen en/of te voorkomen. Doordat de huidige menukaart verouderd is, worden patiënten niet verleid om de huidige tussendoortjes te kiezen, hetgeen mogelijk leidt tot een verminderde eiwitinname.

Het concept ‘Lekker en Tussendoor’ richt zich op het verstrekken van vernieuwde, voedzame en eiwitrijke tussendoortjes aan klinisch opgenomen patiënten. Lekker en Tussendoor besteedt aandacht aan de eiwittransitie naar plantaardige eiwitten, waarbij veel aandacht is besteed aan eigengemaakte tussendoortjes. Lekker en Tussendoor beoogt de eiwitinname en patiëntbeleving te vergroten met als doel ondervoeding tijdens ziekenhuisopname te voorkomen en/of terug te dringen.

In het najaar van 2021 heeft Lekker en Tussendoor een pilotfase doorlopen waarbij enquêtes zijn ingevuld door patiënten gericht op de patiëntbeleving. Hierbij werden de tussendoortjes van Lekker en Tussendoor vergeleken met de tussendoortjes van het huidig assortiment. Uit de resultaten blijkt dat patiënten tijdens de pilotperiode meer tevreden waren over het aanbod en de smaak van de tussendoortjes, en de manier waarop deze gepresenteerd werden, ten opzichte van het huidig assortiment. Alle onderdelen scoorden in de pilotfase een 8 t.o.v. een 7.

Het is van belang dat de pilotfase van Lekker en Tussendoor wordt omgezet naar een realisatiefase binnen VieCuri, waarbij Lekker en Tussendoor standaard ingebed wordt in de zorg. Het is een droom dat alle STZ-ziekenhuizen samen het belang van eiwitrijke voeding dragen én inspelen op voedzame, eiwitrijke voeding middels Lekker en tussendoor. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl