Medicatiepoli Bariatrie 

Het probleem: het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is gespecialiseerd in de zorg voor en operaties bij patiënten met ernstig overgewicht. Deze bariatrische ingrepen beïnvloeden het farmacokinetische/farmacodynamische profiel van geneesmiddelen, maar leiden ook tot verbetering van comorbiditeiten wat een geneesmiddelreductie kan teweegbrengen. Tot op heden werd het medicatiegebruik overgelaten aan de patiënt en de huisarts, zonder tussenkomst van een gespecialiseerde ziekenhuisapotheker–klinisch farmacoloog. 

De innovatie: Om deze zorg te verbeteren is er op de poli Bariatrie door de vakgroep Ziekenhuisapothekers een medicatiepoli opgericht, waar door de klinisch farmacoloog een medicatiereview uitgevoerd wordt in samenspraak met de patiënt. Het huidige geneesmiddelgebruik wordt besproken en medicatie-gerelateerde problemen worden in kaart gebracht. 

Het bewijs: het gemiddelde aantal interventies per patiënt is tot nu toe 2,75. Daarnaast hebben 8/10 gebelde huisartsen aangegeven dat ze de adviezen hebben overgenomen. De resultaten zullen worden verwerkt in een wetenschappelijke publicatie.  

Hulp van STZ: de patiëntpopulaties die behandeld worden in een STZ-ziekenhuis zijn vaak complex, met complexe farmacotherapie waar specialistische kennis voor nodig is. De klinisch farmacoloog heeft zich gespecialiseerd in deze complexe casuïstiek, d.m.v. een erkende aantekening bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie. We kunnen de hulp van STZ goed gebruiken om de klinische farmacologie als erkend gebied binnen de STZ-ziekenhuizen in te bedden en bekendheid te geven. Door deelname aan de innovatiechallenge willen we de opgedane kennis en ervaring delen met andere huizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl