Minder prikken, meer comfort. De A-DIVA score als hulpmiddel om de moeilijkheidsgraad tot het verkrijgen van een intraveneuze toegang te bepalen

Het probleem: het verkrijgen van een perifere intraveneuze toegang is een handeling die veelvuldig wordt uitgevoerd door zorgmedewerkers. Vaak verloopt deze handeling soepel, soms is de inzet van collega’s of echografie een welkome aanvulling. Hoe kun je nu patiënten identificeren waarbij het lastig is een perifeer infuus te prikken en wat doe je met deze informatie? 

De innovatie: de A-DIVA (Adult Difficult Intravenous Access) score is ontwikkeld om patiënten te identificeren waarbij het moeilijk is om een perifere intraveneuze toegang te verkrijgen. Tevens geeft de verkregen score aan welke hulp op welk moment ingeroepen dient te worden. 

Het bewijs: in medische en verpleegkundige literatuur staat veelvuldig beschreven dat de kwaliteit van zorg door het toepassen van de A-DIVA score een belangrijke impuls krijgt. In de praktijk merken we duidelijk dat de score in een behoefte voorziet, met name de inzet van echografie wordt ervaren als een dankbare bijdrage.  

Hulp van STZ: vanwege het feit dat de inzet van de A-DIVA score in een behoefte voorziet, zouden we het project graag uitbreiden met de opzet van een Vascular Access Team, met als doel dat iedere patiënt in het ziekenhuis met zo weinig mogelijk prikken de meest juiste intraveneuze toegang krijgt. Graag krijgen we handvaten hoe we dit het best gefaseerd in kunnen voeren. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl