Monitoring as a Service (M.a.a.S.): gerichte monitoring van patiënten op verpleegafdelingen door de Intensive Care (IC)

In Rijnstate worden patiëntcategorieën op de Intensive Care (IC) opgenomen die mogelijk op de afdelingen kunnen blijven, mits daar monitoring mogelijk is.

Dit kan gerealiseerd worden door Monitoring as a Service (M.a.a.S.). Hiermee kunnen vitale waarden van geselecteerde patiënten, met een mobiel monitoring device, op de verpleegafdelingen gemonitord worden door de IC. Het doel is om eerder achteruitgang van patiënten vast te stellen, zodat hiernaar gehandeld kan worden. Dit is doelgerichter dan deze patiënten op de IC op te nemen. M.a.a.S. is van meerwaarde voor patiënten waarvoor geen IC-behandeling of intensieve monitoring nodig is, zoals patiënten met een longembolie of sepsis. Voor effectieve monitoring moet het monitoring device een aantal vitale waarden accuraat (semi-continu) kunnen meten, zoals hartslag, bloeddruk en ademhalingsfrequentie en SpO2.

Verwachte voordelen van deze innovatie zijn: 1) doelmatigheid, omdat geselecteerde patiënten in het hele ziekenhuis centraal gemonitord kunnen worden, 2) besparing van IC-ligdagen, 3) eerder detecteren van achteruitgang, 4) tijdbesparing en 5) de IC de kans geeft om eerder Advanced Care Planning te bespreken.

De innovatie is in ontwikkeling en start bij opstellen van de technische/functionele eisen, leveranciersselectie, uitwerken van de gewenste zorgprocessen en het uitvoeren van een pilot.

We wisselen graag ervaringen uit met andere STZ-ziekenhuizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl