Non-invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV) tijdens complexe PCI’s ter preventie van periprocedureel hartfalen bij patiënten die niet voor CABG in aanmerking komen én een slechte pompfunctie van het hart hebben. 

Het behandelen van vernauwingen in de kransslagaderen van het hart door middel van percutane coronaire interventies (PCI), waarbij minimaal invasief met katheters stents geplaatst worden in de bloedvaten, helpt veel patiënten met hartklachten. Met de moderne technieken kunnen patiënten met complexe afwijkingen in de bloedvaten van het hart op deze manier geholpen worden, waarbij dit vroeger enkel via een grote hartoperatie ging. Bij patiënten waarbij er sprake was van ernstige verkalking van de bloedvaten van het hart, maar ook een verminderde pompfunctie van het hart was een PCI-behandeling echter vaak onmogelijk. Deze patiënten kwamen ook niet in aanmerking voor een hartoperatie. De belemmering voor de PCI zat hem in het feit dat tijdens de behandeling van het hart de pompfunctie nog verder kan verminderen en de longen vollopen met vocht (acuut hartfalen).  

Binnen Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is een zorgpad ontwikkeld, waarbij patiënten die niet in aanmerking komen voor Coronary Artery Bypass Grafting (CABG), met ernstig coronairlijden én een slechte pompfunctie van het hart, toch middels PCI kunnen worden behandeld. Tijdens de procedure worden de patiënten in ons centrum ondersteund door Non-invasive Positive Pressure Ventilation (NPPV). NPPV verzorgt een positieve druk in de longen tijdens in- en uitademen, waarbij vochtophoping in de longen wordt tegengegaan. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl