Nurses on the move - Transmuraal opleiden en werken 

Het probleem: in de zorg vindt veel versnippering plaats en wordt niet optimaal samengewerkt tussen het ziekenhuis en de eerste lijn. Hierdoor bezoeken te veel patiënten het ziekenhuis en krijgen te maken met de negatieve gevolgen van een ziekenhuisbezoek zoals een delier, angst of verlies van functioneren.  

De oplossing: transmurale inzet en opleiding van verpleegkundige/ verpleegkundig specialisten (VS). Deze professionals zijn de brug tussen huisarts, wijkverpleging en ziekenhuis. Zij verlenen zorg die eerder in het ziekenhuis verleend werd bij patiënten thuis, samen met de professionals in de eerste lijn. Zij zijn regievoerend behandelaar in de afstemming tussen huisarts, wijkverpleging en ziekenhuis. Deze trajecten lopen op dit moment binnen de doelgroepen chronic obstructive pulmonary disease (COPD), palliatieve zorg, hartfalen en kindzorg.  

Het bewijs: onlangs is onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen en geleerde lessen bij het transmuraal opleiden van een VS. De ervaringen zijn positief. Door het transmuraal opleiden is niet alleen de VS, maar zijn ook opleiders en andere betrokken professionals van het ziekenhuis en de wijkverpleging meer gaan samenwerken. Het onderzoek resulteerde in een viertal lessen die het transmuraal opleiden tot een succes maakt.  

Hulp van STZ: ondersteunen in de brede implementatie en opschaling van het transmuraal opleiden en inzetten van verpleegkundigen en VS in STZ-ziekenhuizen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl