(On)bekend maakt (on)bemind! Het vergroten van kennis en begrip bij doktersassistenten en (praktijk)ondersteuners ‘door de lijnen’ heen.

Probleem: Een goede samenwerking tussen zorgverleners is essentieel voor optimale patiëntenzorg. Doktersassistenten in de eerste lijn en tweede lijn zijn een waardevolle schakel tussen patiënt en zorgverleners. Ondanks de vele contactmomenten is er weinig onderlinge afstemming. Dit heeft onmiskenbaar effect op de kwaliteit, effectiviteit en continuïteit van zorg en het werkplezier van de zorgverleners.

Innovatie: Traditie van Meander MC is investeren in de relaties tussen zorgverleners, binnen en buiten de organisatie. We geloven in het versterken van de samenwerking vanuit echt contact en oprechte aandacht. Dit zijn niet voor niets onze klantbeloften. In gezamenlijke scholingsmomenten voor doktersassistenten in onze regio werken we aan kennisdeling over werkwijzen en een ieders rol, in het bieden van passende zorg. Ook het elkaar als zorgprofessional ontmoeten en samen investeren in duurzame inzetbaarheid, zal de kwaliteit van zorg verbeteren.

Bewijs: Eerdere incidentele gezamenlijke scholingsactiviteiten voor doktersassistenten zijn positief ontvangen. Aangegeven is dat bekend raken met elkaar het zelfvertrouwen en werkplezier doen groeien en een gezamenlijke inspanning leidt tot een sterkere samenwerking, vergelijkbaar met de positieve resultaten van de gezamenlijke activiteiten voor medisch specialisten en huisartsen in de regio.

Hulp: Erkenning van de rol van de doktersassistenten in de eerste- en tweedelijnszorg is nodig. De STZ kan ondersteunen bij de validatie van resultaten en bredere implementatie van dit innovatie-idee.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl