Ontlabelen onterechte penicilline allergieën 

Het probleem: 10 tot 20% van de klinische patiënten heeft een geregistreerde penicilline allergie, 80-90% van deze allergieën is niet (meer) relevant. Deze patiënten kunnen veilig penicillines krijgen. Dit is relevant omdat alternatieve antibiotica minder effectief zijn, meer bijwerkingen hebben en kunnen leiden tot meer en langere ziekenhuisopnames.  

De oplossing: naar aanleiding van de in 2022 gepubliceerde SWAB-richtlijn ‘aanpak bij vermoeden van antibiotica allergie’ hebben wij een multisysteem interventie opgezet. Dit bestaat uit een ICT-tool waardoor patiënten met een allergie eenvoudig kunnen worden gedetecteerd, scholing in alle lagen van de organisatie, aanpassen van lokale protocollen en richtlijnen en de daadwerkelijke beoordeling van de patiënten met een geregistreerde penicilline allergie. Dit gebeurt door middel van een allergie anamnese tijdens opname of op een speciaal ingerichte antibiotica allergie polikliniek. Op indicatie wordt aanvullend onderzoek middels een huidtest en/of orale challenge verricht.  

Het bewijs: op basis van eerder onderzoek is deze aanpak bewezen veilig en leidt dit tot beter antibioticagebruik. Gedurende het eerste jaar van onze interventie hebben we bij ruim 100 patiënten een onterechte allergie kunnen verwijderen. 

Hulp van STZ: de STZ kan ons helpen om de opgedane kennis te verspreiden naar collega’s in andere ziekenhuizen zodat meer patiënten hiervan kunnen profiteren. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl