Onttegel de zorg

Probleem: er liggen veel (onnodige) tegels rondom het ziekenhuis. Tegels laten geen druppel water door. Het zorgt voor hittestress, wat de leefbaarheid en gezondheid aantast.

Oplossing: haal de tegels eruit (rekening houdend met toegankelijkheid) en plant er groen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht
030 - 2739 414


Postbus 9696
3506 GR Utrecht
info@stz.nl