Onttegel de zorg

Probleem: er liggen veel (onnodige) tegels rondom het ziekenhuis. Tegels laten geen druppel water door. Het zorgt voor hittestress, wat de leefbaarheid en gezondheid aantast.

Oplossing: haal de tegels eruit (rekening houdend met toegankelijkheid) en plant er groen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl