Optimale leeglooptijd van de transradiale (TR)-band na een hartkatheterisatie via de pols.

De transradiale (TR)-band wordt ingezet bij patiënten na een hartkatheterisatie via de pols. De TR-band betreft het opblazen van een kleine ballon om de pols welke de radiale slagader samendrukt en welke na verloop van tijd weer leegloopt. Op dit moment hebben de meeste patiënten de TR-band mogelijk langer om de pols dan nodig is, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dit geeft (onnodige) belasting voor de patiënt en extra tijdsinvestering voor de zorgprofessional. Het standaard protocol van het CWZ omvat een leeglooptijd van vier uur.

Onderzoek vanuit het ziekenhuis in Groningen heeft echter uitgewezen dat het maar de vraag is of dit wel het juiste protocol is qua tijd. Een versnelde leeglooptijd van twee uur zou mogelijk beter passen met betrekking tot het comfort van de patiënt, eventuele complicaties en werkdruk van de zorgprofessional.

Echter, in de praktijk blijkt het lastig te zijn om het TR-band protocol aan te passen aan de meest optimale leeglooptijd. Aanvullend en goed onderbouwd onderzoek over wat nu de juiste (nieuwe) tijd is voor de TR-band ontbreekt namelijk nog.

In samenwerking met STZ willen we een gedegen aanvullend onderzoek uitvoeren naar wat nu de juiste tijd is voor het nieuwe standaard en meest optimale protocol.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl