Perioperatieve Monitoring Database: een hoge resolutie monitoringdatabase voor de Intensive Care en Operatiekamers 

Het probleem: in de Operatiekamers en op de Intensive Care worden vitale functies, zoals bloeddruk en ademhaling, van patiënten continu gemonitord. De hoogfrequente data bevatten klinisch relevante informatie, maar voor de mens is het onmogelijk dit continu te evalueren. Met behulp van kunstmatige intelligentie is dit wel mogelijk. Het is daarom cruciaal om hoogfrequente data beschikbaar te maken t.b.v. de dagelijkse kliniek, kwaliteitsverbetering en onderzoek. 

De innovatie: er is een architectuur ontworpen waarmee data van de patiëntmonitor automatisch en gesynchroniseerd opgeslagen worden voor lange termijn. De database kan gekoppeld worden aan andere databases voor het verschaffen van context, zoals het elektronisch patiëntendossier met daarin informatie over bijvoorbeeld medicatie 

Het bewijs: in het Catharina Ziekenhuis lopen drie pilots waarin data van de database worden gebruikt: data wordt aangeleverd aan onderzoekers, er wordt een dashboard gecreëerd voor alarmmanagement en er worden algoritmes ontwikkeld voor het automatisch aanleveren van kwaliteitsindicatoren (NICE). 

Hulp van STZ: wij willen met de STZ-ziekenhuizen samenwerken aan het verzamelen van data. Hiervoor kan de ontworpen architectuur overgenomen worden. We kunnen de algoritmes kwalitatief verbeteren door ze uit te wisselen en te trainen in meerdere huizen en we kunnen profiteren van elkaars ontwikkelingen, met als doel de efficiëntie van de zorg te verhogen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl