Poliklinische intensieve samenwerkingsafdeling (PISA) voor patiënten met cardiometabole ziekten en dyspnoe

In Nederland hadden in 2021 ruim 10,3 miljoen mensen (59% van de bevolking) één of meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit). Door de bevolkingsgroei en de vergijzing stijgt het aantal patiënten met multimorbiditeit in 2040 naar verwachting naar 60% (11,4 miljoen). Patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis worden vaak behandeld door meerdere zorgprofessionals, maar merken vaak dat zij de zorg in ‘stukjes’ ontvangen (gefragmenteerde zorg). Dit komt doordat het ziekenhuis van oudsher hoofdzakelijk monodisciplinair is ingericht. Zowel patiënten, als zorgprofessionals ervaren de zorg als ontoereikend om aan de behoeftes van patiënten met multimorbiditeit te voldoen. Er is behoefte om de zorgorganisatie te veranderen, passend bij de behoeften van deze toenemende patiëntengroep.

In 2020 opende het Jeroen Bosch Ziekenhuis al de Intensieve Samenwerkingsafdeling (ISA) in de kliniek. Na een positieve evaluatie bouwen we gedreven verder. Ditmaal op de polikliniek. Op een interprofessionele manier werken we aan het ontwikkelen van de Poliklinische Intensieve Samenwerkingsafdeling voor patiënten met multimorbiditeit.

We willen starten met een pilot bij twee groepen: patiënten met cardiometabole ziekten en dyspnoe. Deze nieuwe manier van werken willen we evalueren aan de hand van de quintuple aim.

We komen graag in contact met andere zorgorganisaties om samen te leren en ontwikkelen. 

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl