Real-time monitoring en alarmering van diabetes type 1 patiënten

Diabetes type 1 patiënten worden op standaard momenten in het ziekenhuis gezien waardoor problemen in de glucoseregulatie vaak laat of helemaal niet aangepakt worden. De regulatie is hierdoor bij veel mensen niet optimaal en er kunnen diabetes gerelateerde complicaties ontstaan.

Het doel van dit innovatieproject is het realiseren van patiëntenzorg die proactief en flexibel is, met zorg op maat op het moment dat de patiënt het nodig heeft. Rijnstate en Inreda Diabetic werken samen om real-time monitoring van patiënten met diabetes type 1 mogelijk te maken. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van monitoring van real-time data zonder tussenkomst van de patiënt. Door deze alarm-gestuurde aanpak zullen glucose-ontregelingen sneller worden gedetecteerd, wat de kans op diabetes gerelateerde complicaties zal verlagen. De verwachting is ook dat het aantal fysieke consulten verminderd en dat zorg voorkomen kan worden.

Er wordt een pilot gedaan met kleine groepen diabetes type 1 patiënten om deze manier van diabeteszorg met actieve monitoring te valideren, de eerste pilot is gestart.

Uiteindelijk is het doel dat voor elke persoon met type 1-diabetes, ook voor patiënten buiten Rijnstate, de glucose regulatie wordt geoptimaliseerd. Hiervoor werken we graag samen met andere STZ-ziekenhuizen.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl