Regionaal Antistollingscentrum Deventer: hét kenniscentrum op het gebied van antistolling voor de hele regio

Probleem: antistolling en antitrombotica zijn hoog risico medicatie en de antistollingszorg wordt in toenemende mate complex. Deze ontwikkelingen resulteren in de behoefte aan meer (ad hoc beschikbare) kennis en kunde bij patiënten en zorgverleners en geven een hogere druk op de zorg en meer risico op vermijdbare, onbedoelde schade.

Innovatie: tijdens kantooruren is het kenniscentrum beschikbaar voor alle vragen over antistollingsmedicatie en de toediening ervan voor zowel zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn als voor de patiënten.

Bewijs: alle consulten worden geregistreerd (waaronder: de vraagsteller, soort middel en het onderwerp). Er is echter nog een validatie van de innovatie nodig.

Hulp: ondersteuning bij de monitoring en evaluatie van het kenniscentrum en advies ten aanzien van de ontwikkeling van een duurzaam financieringsmodel.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl