Regionaal Leefstijlloket voor ziekenhuis en huisartsen samen

De afgelopen jaren is de levensverwachting toegenomen, maar het aantal jaren dat iemand in goede gezondheid (zonder chronische ziekte) leeft, is juist afgenomen. Ongezonde leefstijl speelt hierbij een belangrijke rol. Een gezonde leefstijl wordt daarom aanbevolen bij preventie van chronische ziekten, voorkomen van verergering en daarmee het naar beneden brengen van het zorgbudget op de lange termijn.  

Bij het leefstijlloket worden patiënten ondersteund in het nemen van eigen regie om hun leefstijl te veranderen. De patiënten krijgen hulp bij het inzien van de achterliggende (sociale) oorzaak van het ziektebeeld en samen met de patiënt wordt een plan van aanpak naar leefstijlverbetering opgesteld. Ze worden geleid naar passende (eerstelijns) interventies in hun wijk om zo hun leefstijlverandering te ondersteunen. Op die manier wordt ook de Juiste Zorg op de Juiste Plek gegeven.  

De eerste resultaten van het leefstijlloket zijn zeer belovend: 1) 58% van de patiënten heeft gewicht verloren; 2) 88% is na 3 maanden nog bezig met het plan van aanpak; 3) bij 81% is het gezondheidswelzijn verbeterd.   

Hulp van STZ: het gezamenlijk vormgeven van een business case rondom de werking van leefstijlloketten middels gezamenlijke dataverzameling.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl