Rollator Feedback

Elk jaar worden er in Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) ± 400 ouderen opgenomen met een heupfractuur, waarvan ± 50% gaat revalideren in een verpleeghuis. Literatuur heeft laten zien dat fysieke activiteit erg belangrijk is om deze ouderen zo optimaal mogelijk te laten herstellen. Meer fysieke activiteit leidt tot een sneller herstel. De afgelopen periode hebben we gezien dat ouderen vrij weinig bewegen buiten de fysiotherapie sessies om, terwijl dit juist erg belangrijk is.

Om dit probleem aan te pakken is er een prototype ontwikkeld: de Rollator Feedback. De patiënt krijgt een stappenteller met een bepaald stappendoel mee en zal aan de hand van het aantal lampjes dat aanstaat op het feedback apparaatje op de rollator de dagelijkse voortgang kunnen zien.

Hiermee is een pilotstudie gedaan die heeft laten zien dat de Rollator Feedback met enthousiasme wordt ontvangen door de betrokken patiënten, fysiotherapeuten en de verpleging.

We zouden daarom graag de Rollator Feedback verder doorontwikkelen naar een product dat kan worden ingezet in de klinische praktijk om beweging bij ouderen na een heupfractuur operatie te stimuleren en ze sneller te laten herstellen waardoor ze mogelijk ook eerder naar huis kunnen. STZ kan hulp bieden bij het valideren en implementeren van het nieuwe product.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl