Snelle en accurate kristaldiagnose bij reumatische ziekten middels geïntegreerde Raman-polarisatiemicroscopie

De diagnose van kristalgerelateerde reumatische aandoeningen, zoals jicht, is momenteel sterk afhankelijk van polarisatiemicroscopie. Deze methode is sinds haar ontdekking in de jaren 60 van de vorige eeuw niet verder doorontwikkeld en heeft een matige sensitiviteit en specificiteit.  

Ramanspectroscopie is een in de chemie al lang bestaande techniek (Nobelprijs voor natuurkunde in 1930), maar wordt nog niet gebruikt in de geneeskunde. Door de toevoeging van Ramanspectroscopie aan de al bestaande polarisatiemicroscoop kunnen wij de diagnostische betrouwbaarheid van de techniek enorm vergroten, zonder dat wij daarbij een verandering vragen van de al bestaande klinische workflow.  

De techniek is zeer specifiek en biedt ook mogelijkheden voor het vinden van nieuwe biomarkers. Wij hebben de werking van het apparaat nu getest op een driehonderdtal patiënten in onze eigen polikliniek en hebben daar spectaculaire resultaten behaald. Verder hebben we in verkennend onderzoek tot nu toe onbekende kristallen aangetroffen die mogelijk van grote rol kunnen zijn in artrose. Analyse van microplastics en andere lichaamsvreemde stoffen kunnen ook zichtbaar gemaakt en geïdentificeerd worden met Ramanspectroscopie.  

Wij hopen via STZ een groot aantal zorgverleners enthousiast te maken voor het aanleveren van materiaal voor onze studie, en in de toekomst als afnemers van onze nieuwe techniek.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl