Steeds meer patiëntgroepen fit onder het mes door prehabilitatie

Het probleem: de vakgroep chirurgie van het Amphia werkt al enkele jaren met prehabilitatie vooraf aan een ingrijpende behandeling. Vanuit de vakgroepen longgeneeskunde, urologie, gynaecologie en orthopedie groeide de interesse om een vergelijkbaar programma aan te bieden aan hun patiëntenpopulatie. Het doel van prehabilitatie is de individuele weerbaarheid van de patiënt te verhogen om de ingrijpende behandeling beter te doorstaan en de mate en ernst van complicaties te verminderen. Patiënten herstellen sneller van een ingreep waardoor ze eerder kunnen participeren in de maatschappij.

De oplossing: de RegieRaad Bewegen heeft het initiatief genomen om een multimodaal prehabilitatie programma op te zetten voor bovengenoemde vakgroepen.

Bewijs: door patiënten uit verschillende vakgroepen te volgen in hun traject, ontstaat inzicht in het effect van het multimodale prehabilitatie programma. Er is gekozen om hetzelfde “Fit4Surgery” programma aan te bieden als waarvoor al evidentie bestaat bij patiënten met darmkanker. Er loopt momenteel een subsidieaanvraag om financiering te verkrijgen voor wetenschappelijke evaluatie van dit project.

Hulp: samen met andere (STZ-)ziekenhuizen die prehabilitatie aanbieden voor de genoemde patiënten willen we komen tot een passend prehabilitatie programma per doelgroep, waarbij we uitgaan van een uniform proces met herkenbare onderdelen, en op maat gemaakt waar nodig.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl