STIL anti-tremor Orthese: een niet-invasief medisch hulpmiddel voor de behandeling van tremo

Probleem: tremor is een onvrijwillige trilling in een ledemaat. Een tremor is vaak lastig te behandelen; medicatie is niet voor iedereen effectief en kan voor flinke bijwerkingen zorgen. Chirurgische ingrepen zijn invasief, niet risicoloos, en beperkt in capaciteit.

Innovatie: een anti-tremor orthese: de STIL Orthese bevat speciaal ontwikkelde dempers die meer weerstand geven aan snelle bewegingen, maar vrijwillige beweging mogelijk laten. Hij voegt (extern) op een volledige mechanische manier kunstmatige gewrichtsdemping toe aan de onderarm. Er komt dus geen elektronica of spierstimulatie aan te pas. De orthese bevordert de zelfstandigheid van patiënten en biedt hogere kwaliteit van leven, en potentieel lagere kosten dan alternatieve behandelingen. Mogelijk kan het daarnaast zorgen voor minder druk op mantel- en thuiszorg.

Bewijs en Hulp: een klinische studie met 24 essentiële tremorpatiënten toonde aan dat de STIL Orthese substantieel de tremor onderdrukt. Het product is nu klinisch gevalideerd en klaar, en bredere implementatie in de zorg kan beginnen. Samenwerking met STZ-ziekenhuizen is nodig voor implementatie in reguliere zorg, en doorontwikkeling voor bredere toepasbaarheid om nieuwe standaard in de tremorbehandeling te verkrijgen. Ook kan de STIL Orthese breed beschikbaar worden en de zorgtransformatie op het gebied van tremorbehandeling bevorderd worden.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl