Therapiehond inzetten binnen de revalidatie

Het probleem: revalideren is een moeilijk en intensief proces voor de patiënt. Alles wat kan helpen om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is welkom.

De oplossing: het inzetten van een therapiehond als hulpmiddel binnen de revalidatie. Patiënten zijn hierdoor minder bezig met de pijn of het resultaat van de oefening en de hond zorgt voor meer plezier, motivatie en ontspanning bij de revalidant.

Bewijs: samen met mijn hond (dr. Evie) merken wij in het Deventer Ziekenhuis, dat revalidanten minder stress, angst en pijn ervaren waardoor het revalidatieproces als minder intensief wordt ervaren. Ook verschillende onderzoeken laten de positieve effecten van de inzet van dieren bij revalideren zien. In het buitenland wordt het al veelvuldig ingezet, echter in Nederland is het relatief onbekend.

Hulp: aangezien dierondersteunde therapie binnen de revalidatie in Nederland nog slechts minimaal wordt toegepast, zou ik graag zien dat er op andere plekken ook over nagedacht wordt om hiermee te starten. Door onderling contact kunnen ervaringen uitgewisseld worden en zo toegewerkt worden naar een steeds hoger niveau met aandacht voor mens en dier.

Contact

Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen
Secoya, gebouw D
Papendorpseweg 93
3528 BJ Utrecht


030 - 2739414
info@stz.nl